Pwm Çekirdeği

Pwm Çekirdeği

          Gelişen teknoloji ile elektronik sistemler, birçok ürünün vazgeçilmez bileşeni haline gelmiştir. Özellikle karmaşık akıllı sistemlerin önemi ve müşterilerin kalite beklentilerinin artması, üreticileri yenilikçiliğe ve rekabete zorlamaktadır. Bundan dolayı firmalar; ürünlerinin kalitesi, yaşam süresi, tasarımı ve fiyatı gibi konularda yoğun Ar-Ge çalışmaları yürütmektedirler.

          Karmaşık sistemlerin Ar-Ge süreçleri bir çok prototip çalışmasını beraberinde getirir ve çalışmaların ihtiyaçlarına göre MCU’lar seçilir. Bu karmaşık sistemler içerisinde tasarlanacak dijital ve analog devrelerde seçilecek MCU’dan beklenen özelliklerden biri de Pwm sinyalinin üretilebilmesi ve kontrol edilebilmesi özelliği olduğunda, MCU’ların seçim yelpazesi gerek yeterli hafıza gerek kayıt alanı gerekse yeterli donanıma sahip olmaması gibi sebeplerle daralmaktadır. MCU’dan beklenen özellikleri tek bir MCU karşılayamayınca birden çok MCU’yu koordineli olarak çalıştırma yoluna gidilir ve istenen özellikler her bir MCU’nun karşılayabileceği şekilde paylaştırılır.

          Pwm Çekirdeği herhangi bir MCU tarafından kontrol edilerek dijital ve analog devrelerde Pwm sinyal üretimi ve kontrol edilme görevini üstlenmesi için tasarlanmıştır. Merkezi bir MCU’dan gelecek komutlar ile Pwm kanallarında frekans, faz ve görev süresi gibi özellikleri kontrol ederken gerekli olan tüm matematiksel işlem yükünü de üstlenmiştir. Böylece Ar-Ge çalışmalarında diğer ihtiyaçlarını baz alarak daha geniş bir yelpazede seçim yapılabilir.