DC/DC Uygulaması - SP1

DC/DC Uygulaması - SP1

Öncelikle, PS105F6A-07W21 ile gerçekleştirdiği uygulamayı yoruma açık bir şekilde paylaşmamızı isteyen kullanıcımıza teşekkür ederiz.

Devre Şemasının Amacı: DC/DC Uygulaması Performans Ölçümü
Kullanım Yeri: DC/DC Uygulaması

İlk bakışta değinilmesi gereken hususlar:

1- High Side ve Low Side olarak iki mosfet kullanılacak ise PS105F6A-07W21 ile mosfetlerin arasına IR21094 gibi hem ayarlanabilir gecikme özelliğine sahip hem de high side için ofset seçeneğine sahip bir entegrenin kullanılması gerekmektedir.

2- H-Köprüsü uygulamalarında H-Side ve L-Side olarak seçilen anahtarlama elemanlarının Gate kapasitans ve Gate sarj parametrelerinin aynı ve düşük değerli olması verimlilik açısından büyük önem arz etmektedir. Aksi taktirde aynı hat üzerinde bulunan H-Side ve L-Side anahtarlarının Gate girişleri eş zamanlı olarak şarj/deşarj edilemeyeceği için anlık olarak kısa devre akımlarına sebebiyet verecektir. 

3- STS4DNF60L Mosfetinin teknik dokümanlarına baktığımızda devre şemasının ihtiyaç duyduğu gereksinimlerin oldukça Üstündedir. İç dirençten kaynaklı iletim kayıplarını, gate kapasitansından kaynaklı anahtarlama kayıplarını azaltmak için mosfetler, uygulamanın ihtiyacını karşılayacak asgari seviyede seçilmelidir.

4- Mosfetlerin dahili diyotlarının tepki sürelerinin uzun olmasından dolayı harici olarak paralel diyotlarının eklenmesi uygulamanın verimliliğini arttıracaktır.

Devre şemasını sayfanın sağında bulunan "Ekli Dosyalar" kısmından ya da aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
Circuit Schematic / Devre Şeması - SP1